Kommunale avgifter og betalingssatsar 2019

Formannskapet sitt framlegg til kommunale avgifter og betalingssatsar for 2019 finn du