Finn viktig informasjon om:

 

Høyring - Trafikktryggleiksplan for 2021 - 2030

Plan og Samfunn gjorde vedtak i møte den 04.03.21 om at "Framlegg til trafikktryggleiksplan for 2021 - 2030 (PDF, 840 kB)" skal leggjast ut på høyring.

Planen gjeld for vegnettet i heile kommunen og omfattar fysiske tiltak, samt tiltak knytt til opplæring og informasjon. Målet er systematisk trafikktryggingsarbeid.
 

Sjå 19/244 for alle dokument i saka.

Merknader/innspel kan sendast til Hyllestad kommune, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad eller postmottak@hyllestad.kommune.no innan 26.05.2021.