Finn viktig informasjon om:

 

Høyring - Kulturplan 2022-2025 - kommunedelplan for kultur, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Hyllestad kommune

Teateret «Den Heilage Ingebjørg» av Norvald Tveit i Kvernsteinsparken med ungdomsskuleelevar i alle roller. Aslak Åm Sognnes  

Framlegg til Kulturplan for 2022-2025 er no ute på høyring. Frist for å kome med høyringsinnspel er 04. mars.

Høyringsdokument:

Kulturplan 2022-2025 - kommunedelplan for kultur, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Hyllestad kommune (PDF, 3 MB)

Utskrift av høyringsdokumentet kan ein få i ekspedisjonen på kommunehuset.

Send høyringsinnspel til postmottak@hyllestad.kommune.no

Franziska Rüttiman Storemyr
Kulturkonsulent
E-post
Telefon 57 78 95 42
Mobil 911 95 016
Gjermund Flage
Ass. kommunedirektør
E-post
Telefon 57 78 95 46
Mobil 932 18 780