Finn viktig informasjon om:

 
Kunngjeringar

Kunngjeringar frå kommunen

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som vert lagt ut til offentleg ettersyn.  Vanleg utleggsperiode for t.d. plansaker er 6 veker.

Publisert 22.06.2016

I samband med bussanbodet i vårt område er sørvisskyssen teken inn som del av oppdraget. Det betyr at det er Firda Billag Buss AS som organiserer sørvisskyssen frå 20.06.16. 

Publisert 15.12.2015

Vil du vite meir om etablering av asylmottak i Hyllestad? 

Publisert 13.10.2015

 

Ta telefonen når 73 10 21 00 ringer

I veke 42 og 43 kan det hende telefonen din ringer, og telefonnummeret 73 10 21 00 viser på skjermen.  Då er det viktig at du svarar. 

.

Publisert 15.09.2015

Utkast til ny revidert plan er utarbeidd og planutvalet (Hyllestad formannskap) har vedteke i sak 050/15 den 11.09., at revidert plan for «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 – 2019» skal leggjast ut på høyring i seks veker. 

Høyringsperiode er 14.09. - 26.10.15

Innspel skal sendast til postmottak@hyllestad.kommune.no

Høyringsbrev

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 - 2019

Publisert 06.05.2015

 

Publisert 09.04.2015

Hyllestad formannskap har i sak 015/5 vedteke i samsvar med Plan- og bygningslova

§§ 11-13 at utkast til Planprogram for lokal kulturminneplan for Hyllestad kommune,

datert mars 2015, vert lagt ut til offentleg høyring.

 

Planprogrammet kan du lese her. (PDF, 415 kB)

 

Frist for å gje uttale er sett til 5. mai 2015, og skal sendast til

Hyllestad kommune, 6957 Hyllestad eller postmottak@hyllestad.kommune.no