Kunngjeringar

Kunngjeringar frå kommunen

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som vert lagt ut til offentleg ettersyn.  Vanleg utleggsperiode for t.d. plansaker er 6 veker.

Publisert 04.12.2018

 

Kommunestyret handsamar saka i møte 13.12.2018.  Eventuelle merknader må vere kommunen i hende innan onsdag 12.12.2018.

 

Publisert 03.12.2018

Formannskapet sitt framlegg til kommunale avgifter og betalingssatsar for 2019 finn du

 

 

Publisert 28.06.2018
Kommunevåpen Wiki

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 vert det varsla om at Kommuneplan samfunnsdel 2018-2030 er vedteken  i Hyllestad kommunestyre den 14.06.18.

Kommunestyret sitt vedtak om kommuneplan kan ikkje påklagast.

Kart og dokument er tilgjengeleg her på nettsida til kommunen, følg linkane under.

 

Publisert 21.06.2018

Kommunane i Ytre Sogn og Sunnfjord har valt å samarbeide om personvernombod. Felles personvernombod for kommunane: Askvoll, Hyllestad, Høyanger, Gaular, Gulen, Fjaler, Førde, Jølster, Naustdal og Solund er tilsett i SYSIKT med arbeidsstad på kommunehuset på Skei i Jølster.

Publisert 08.05.2018
Kommunevåpen Wiki

Framlegg til kommuneplanen sin samfunnsdel 2018-2030 er ute på høyring. I den forbinding så vert det arrangert folkemøte tysdag 22.mai 2018 kl 19.00 i Leirvik Kro.


 

Vel møtt

 

 

Publisert 19.03.2018
Prestebustaden.png

 

Publisert 14.03.2018
Illustrasjonsfoto.

Kommunestyret vedtok 14.12.2018 kommunale avgifter og betalingssatsar for 2018.

 

 

 

Publisert 13.03.2018
hvp.jpg

Tilbod om gratis HPV-vaksine til unge kvinner i Hyllestad kommune født i 1991 og seinare.