Kommunestyreval 2019

I Hyllestad var frammøteprosenten 67,3 %.  Til samanlikning var frammøteprosenten ved førre lokalval 60,2 %.
Av 1097 røysteføre ved valet i 2019 hadde 300 førehandsrøysta.

 

 

 

 

 

 

 

Hyllestad kommunehus.

Det er levert inn 4 lister til kommunestyrevalet 2019.  Det er levert liste frå Kristeleg Folkeparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høgre.

Valdag er 9. september.

 

I år er det kommunestyre- og fylkestingsval, valdagen er 9. september. 

Alle parti og grupper som ønskjer å stille til val må levere listeframlegg til valstyret i kommunen dei ønskjer å stille til val i.