Kommunestyreval 2019
Kommunehuset

Det er levert inn 4 lister til kommunestyrevalet 2019.  Det er levert liste frå Kristeleg Folkeparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høgre.

Valdag er 9. september.

 

valglogo_gull_nynorsk.jpg

I år er det kommunestyre- og fylkestingsval, valdagen er 9. september. 

Alle parti og grupper som ønskjer å stille til val må levere listeframlegg til valstyret i kommunen dei ønskjer å stille til val i.