Finn viktig informasjon om:

 

TT-kort

Funksjonshemma som ikkje kan nytte det ordinære kollektive rutetilbodet, kan få økonomisk støtte til reiser.  

Det er fylkeskommunen som administrerer ordninga.

Søknad og informasjon om ordninga finn du på Vestland fylkeskommune sine sider: https://www.vestlandfylke.no/Kollektivogtransport/tt-kort/