Finn viktig informasjon om:

 

Parkeringsløyve

Parkering.jpg

Parkeringsløyve for rørslehemma gjev deg rett til å parkere på offentleg skilta og reserverte parkeringsplassar merka for rørslehemma utan å betale avgift.

Parkeringsløyvet vert tildet for 5 år om gangen.

 

For å kunne få tildelt parkeringsløyve må du sende inn søknad, og legen din må fylle ut ei erklæring.

 Søknad om parkeringsløyve (PDF, 2 MB)

  Legeerklæring (PDF, 2 MB)

 

Søknad kan sendast til Hyllestad kommune, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad eller til postmottak@hyllestad.kommune.no

Treng du hjelp utover rettleiinga som ligg ved skjemaet, kan du kontakte Hyllestad kommune på telefon 577 89 500 for nærare rettleiing og eventuell timeavtale.

Kan ekspedisjonen hjelpe deg ?
Kvardagar 09.00 - 15.00
E-post
Telefon +47 57 78 95 00