Finn viktig informasjon om:

 

Søknad om busetting | Application for settlement

Ukrainarar kan søkje om kollektiv beskyttelse.

Ukrains can apply for collective protection.

Søk om kollektiv beskyttelse | Apply for collective protection

Du må registrere deg hos politiet for å søke om kollektiv beskyttelse i Noreg.
Please regoster at the police to apply for collective protection.

>Kontakt politiet for å søkje
> Contakt the polise to apply

Vil du bu privat? |  Do you want to stay in a private home?

Om du ønsker å busette deg privat (alternativ mottaksplass) i Hyllestad kommune, må du søkje alternativ mottaksplass. Treng du hjelp til søknadsprosessen kan du kontakte flyktningkonsulent Kristin Solås på telefon 48105294 eller e-post kristin.solas@hyllestad.kommune.no

If you want to stay in a private home, maybe with friends or relatives, you must apply for an agreed self-settlement.  If you need help with the application process, contact our refugee consultant Kristin Solås, phone 48105295 (in norweigan og english) og by mail to kristin.solas@hyllestad.kommune.no 

> UDI: Søk om å bu privat (mellombels alternativ mottaksplass > UDI:  Apply for private accomodation

Avtalt sjølvbusetting | Agreed self-settlement

Om du ønsker å nytte ordninga med avtalt sjølvbusetting i Hyllestad kommune, må du søke om det.

If you want to use the scheme of agreed self-settlement in Hyllestad kommune, you must apply.

> IMDI:  Søknad om sjølvbusetting
> IMDI:  Apply for agreed self-settlement

Kristin Solås
Flyktningkonsulent
E-post
Telefon +47 57 78 95 07