Finn viktig informasjon om:

 

Registrering | Registration

Som flyktning må du registrere deg både hos politiet og kommunen.

As a refugee/asylum seeker you must register at both the police and Hyllestad kommune.

Registrering hos politiet | Register at the police

Det er politiet som har ansvar for registrering av flyktningar (søknad om asyl/beskyttelse).  

Registreringa er nøkkelen til å få rett til helsehjelp, økonomisk støtte, mottak/akuttinnkvartering, barnehage, skule, språkopplæring og busetting i kommunane.

Normalt skjer all registrering av asylsøkjarar på Nasjonalt ankomstsenter ved Råde (NAS).  Difor må til dømes bussar som hentar flyktningar på eige initiativ sluse dei inn i Noreg via NAS.

Om du alt er kome til Hyllestad, kan du registrere deg ved Førde politistasjon.  Informasjon om framgangsmåte og opningstider finn du på Vest politidistrikt.

Registreringa i Førde må skje på dagtid mandag til fredag 09.00 - 15.00.  Her er det ikkje tilbod om innkvartering i samband med registreringa.  Flyktningar som ikkje har ordna eigen/privat innkvartering må reise til Scandic Kokstad i Bergen for å registrere seg der.

Informasjon om registrering i Vest politidistrikt

The police are responsible for registering refugees (application for asylum/protection).

It is the key to being entitled to healt care, financial support, accomodation, kindergarten, school, language training and settlement in Hyllestad.

Normaly, all registration of asylum seekers takes place at the National Arrivals Center at Råde (Nasjonalt ankomstsenter NAS).  Therefore, for example, buses that pick ut refugees on their own initiative must --- them into Norway via NAS.

If you have already arrived at Hyllestad, you can register at Førde police station.  Information on procedures and opening hours can be found at Vest politidistrikt.

Registration in Førde is available weekdays between 09.00 - 15.00.  There is no offer of accomodation here in connection with the registration.  Refugees who have not arranged their own/privat accomodation must travel to Scandic Kokstad in Bergen for registration there.Information about registration in Vest politidistrikt

Registrering av flyktningar hos Hyllestad kommune  |  Register at the Hyllestad kommune

Etter at du har registrert deg hos politiet, må du registrere deg hos Hyllestad kommune.  Dette kan du gjere hos flyktningkonsulenten.

After you have registered at the police, you must register at Hyllestad kommune.  You can do this with the refugee consultant.

Adresse:  Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad (kommunehuset/town hall).

Skal du hente ukrainske flyktningar?

De som køyrer ukrainske flyktningar til Noreg må melde frå til Politiets utlendingsenhet per e-post pu.desken@politiet.no eller via telefon 22 80 66 00 før de kjem tilbake til Noreg.

Kristin Solås
Flyktningkonsulent
E-post
Telefon +47 57 78 95 07