Finn viktig informasjon om:

 

Kjæledyr frå Ukraina | Pets from Ukraine

Mattilsynet legg til rette for at flyktningar frå Ukraina skal kunne ta med seg familiedyra sine til Noreg. Vi må samstundes sikre at dette ikkje medføre ein risiko for spreiing av smittsamme sjukdomar til mennesker og dyr her i landet.

Ukraina har ein annan dyrehelsestatus enn Noreg og EU/EØS-området, til dømes når det gjeld rabies, men òg andre alvorlege smittsame dyresjukdomar. Det er dirfor normalt sett strenge reglar for innreise med kjæledyr fra Ukraina til Noreg og andre land i EU og EØS. 

> Mattilsynet:  Konsekvensen av krigen i Ukraina