Finn viktig informasjon om:

 

Vaksenopplæring

Norskkurs

Vi tilbyr norskkurs på ulike nivå. Nivåa bygger på Det felles europeisk rammeverket for språk. Vi har grupper på A1-, A2- og B1-nivå. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap er gratis for dei som har rett og plikt.

Det er undervisning måndagar til og med torsdagar kl. 09.00 - 14.30.

Undervisninga følgjer skuleruta for elevar i Hyllestad. (PDF, 166 kB)

Innvandrarar som ønskjer å søkje om permanent opphaldsløyve eller norsk statsborgarskap, har rett og plikt til å gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap med minimum 600 timar. Opplæringa er gratis for dei med rett.

For dei som ikkje har rett på gratis undervisning, har vi sett ein timesats på 40 kr. pr. time. Kostnader til læremiddel og oppmelding til prøve kjem i tillegg

 

Du søkjer om undervisning via vår søknadsportal.

Velkommen!

Gjermund Flage
Ass. kommunedirektør
E-post
Telefon +47 57 78 95 46