Finn viktig informasjon om:

 

Kontakt oss

Kontakt oss på Hyllestad skule:

Telefon: 57789550

Besøksadresse: Lifjordvegen 6, 6957 Hyllestad
Postadresse: Hyllestad skule, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad

 

Leiing/administrasjon

 

Kristin Eimind - rektor Hyllestad skule

E-post: kristin.eimind@hyllestad.kommune.no

Telefon: 57789553/47281917

 

Marion Eimind - spes.ped.koordinator

E-post: marion.eimind@hyllestad.kommune.no

Telefon: 57789552

 

Kari Virkesdal - sekretær

E-post: kari.virkesdal@hyllestad.kommune.no

Telefon: 57789551

 

Kontaktlærarar 2022/2023

 

Sofie Halbrend- kontaktlærar 1.klasse

E-post: sofie.halbrend@hyllestad.kommune.no

 

Anja Margrethe Forthun - kontaktlærar 2. klasse 

E-post: anja.margrethe.forthun@hyllestad.kommune.no

 

Marion Eimind - kontaktlærar 3. klasse og teamleiar 1. - 4. klasse

E-post: marion.eimind@hyllestad.kommune.no

 

Anders Lorentzen - kontaktlærar 3.klasse 

E-post: anders.lorentzen@hyllestad.kommune.no


Liv Irene Systad - kontaktlærar 4. og 5. klasse

E-post: liv.irene.systad@hyllestad.kommune.no

 

Beate Pedersen - kontaktlærar 6. klasse og teamleiar 5. - 7. klasse

E-post: beate.pedersen@hyllestad.kommune.no

 

Eirin Borlaug - kontaktlærar 7. klasse

E-post: eirin.borlaug@hyllestad.kommune.no

 

Øystein Osland - kontaktlærar 8. klasse

E-post: oystein.osland@hyllestad.kommune.no

 

Anne-Jorun Dale - kontaktlærar 9. klasse og sosiallærar

E-post: anne-jorun.dale@hyllestad.kommune.no

 

Trude Hole - kontaktlærar 10. klasse

E-post: trude.hole@hyllestad.kommune.no

 

Faglærarar

 

Bjørnar Kristiansen - faglærar

E-post: bjornar.kristiansen@hyllestad.kommune.no

 

Bodil Sætevik - faglærar

E-post: bodil.saetevik@hyllestad.kommune.no

 

Elin Hatlem Nordbø - spesialpedagog og faglærar

E-post: elin.hatlem.nordbo@hyllestad.kommune.no

 

Frøydis Hauge Folkestad - faglærar og yrkesrådgjevar  

E-post: froydis.hauge.folkestad@hyllestad.kommune.no

 

Geir Sverre Ulvik - faglærar

E-post: geir.sverre.ulvik@hyllestad.kommune.no

 

Kristian Landro Hjelle - faglærar

E-post: kristian.landro.hjelle@hyllestad.kommune.no

 

Morten Askvik - faglærar

E-post: morten.askvik@hyllestad.kommune.no

 

Frode Holst - faglærar

E-post : frode.holst@hyllestad.kommune.no

 

William Anthun - faglærar musikk

E-post: william.anthun@hyllestad.kommune.no

 

Linn Strandos - fødselspermisjon 

E-post: linn.strandos@hyllestad.kommune.no

 

Fagarbeidarar

Gro Sissel Dale - Fagarbeidar barne- og ungdomsarbeiderfaget

E-post: gro.sissel.dale@hyllestad.kommune.no

 

Hege Støyva - Fagarbeidar barne- og ungdomsarbeiderfaget

E-post: hege.stoyva@hyllestad.kommune.no

 

Siv Helen Nordnes - Fagarbeidar barne- og ungdomsarbeiderfaget

E-post: siv-helen.nordnes@hyllestad.kommune.no

 

Rudi Wolff - Elevassistent

E-post: rudi.andre.wolff@hyllestad.kommune.no

 

Mugisha Diane - Elevassistent