Finn viktig informasjon om:

 

Opplæring

Hyllestad kommune eig og driv tre skular:

  • Hyllestad skule - grunnskule og SFO
  • Hyllestad opplæringssenter (vaksenopplæring)
  • Hyllestad og Fjaler kulturskule

PPT- er organisert i eit samarbeid med HAFS kommunane og Høyanger.
Fjaler er vertskommune for HAFS barnevernsteneste.

Hovudkontora for PPT og barnevern ligg i Dale.