Finn viktig informasjon om:

 

Adressering

Hyllestad kommune har starta eit interkommunalt adresseringssamarbeid med dei andre HAFS-kommunane Askvoll, Fjaler og Solund. Me har fått inn æresmedlem i geoforum, Torbjørn Trageton som prosjektleiar. Torbjørn har tidlegare vore oppmålingsjef i Bergen kommune og prosjektleiar for adresseringa av Nordhordaland og Gulen.

Arbeidet starta våren 2015 der det vart laga lokale adresseforskrift, som var på høyring  i perioden 18.06.15 – 10.07.15. Den vart vidare vedtatt av formannskapet og i kommunestyret den 02.10.15. (Sjå her).

Vidare har det blitt laga ein adresseplan med parselloversikt (vegstrekningsoversikt) over heile kommunen, og denne planen var på høyring i perioden 09. oktober til 01.november. Planen blei revidert i høve til dei merknadane som kom inn, før han vart vedtatt den 27.11.15. (Sjå her)

Med adresseplanen på plass i slutten av 2015, så starta adressenamnsettinga i kommunen. Det er namnet på parsellen som avgjer kva adresse ein får. Namna vart utarbeid av administrasjonen, før dei gjekk til endeleg revidering av den kommunalt valde namnenemnda. I den påfølgande perioden var namna på høyring ifrå 05.04.16 til 25.04.16. Namna blei revidert i høve til dei merknandane som kom inn, før han gjekk til endeleg handsaming i formannskapet den 16.06.16. (Sjå her)

 

Meir info kjem etter kvart som prosjektet pågår.