Finn viktig informasjon om:

 

Plan

 

Alle gjeldande arealplanar i Hyllestad kommune kan sjåast på www.kommunekart.com

Zoom inn på Hyllestad, trykk på "Kartlag" i øvre venstre hjørnet, merk av "Arealplanar". Under "Arealplanar" kan du slå av/på kommuneplanen sin arealdel og gjeldande reguleringsplanar.

Idar Førde Blom
Ingeniør
E-post
Telefon +47 57 78 95 36
Mobil 1