Finn viktig informasjon om:

 

Tilfredstillande tilkomst ved feiing

Eigar pliktar å sørgje for at feiar har tilfredstillande tilkomst til fyringsanlegg ved feiing. Feiaren stiller følgjande krav ved feiing:

Stige til tak

  • Stige over 5 meter skal festast i toppen
  • Stigen skal være lang nok til å rekke 1 meter over innstigingsnivå
  • Stige skal være lett tilgjengeleg på eigedomen
  • Stige skal ikkje være rusta, skada eller mangle trinn

 

Takstege og trinn

  • Godkjent og festa etter monteringsanvisning
  • Permanent festa i berande konstruksjon

Takstege eller trinn er påbudt der det skal feiast frå tak. Andre løysingar kan bli vurdert enkeltvis. Der det manglar trinn eller takstege er dette den siste feierunda der det vil bli feia til feilen er utbedra. Takstegar skal ikkje være festa til skorstein, med tau over tak eller med bøylar og gamle krokar!

 

Feiing frå loft

  • Lagt golv fram til luke
  • Det skal være tilstrekkelig opplyst
  • Ryddig og nok plass til å ta seg fram og arbeide rundt luka

 

Spørsmål kan rettast mot feiaren på mobil 48151160