Finn viktig informasjon om:

 

Bustadtilskot til førstegongsetablerarar

Tilskot kan bli gitt til privatperson som ønskjer å busetje seg i Hyllestad kommune, og som byggjer eller kjøper heilårsbustad. Tilskotet er på 10 % av kjøpesum inntil kr 250 000.- og gjeld for nye tilflyttarar og for førstegongsetablerarar i Hyllestad kommune.

Dette er eit kraftig signal om at Hyllestad kommune ønskjer å hjelpe folk med å etablere seg i kommunen.

Kvar kan du bygge?

I Hyllestad finn du solrike og attraktive tomter fleire stader i kommunen. Det er kommunale byggefelt som er klargjort med veg, vatn og avløp til tomtegrensa, og private tomter rundt om i grendene i stort sett heile kommunen.

Du finn oversikt på www.hyllestad.kommune.no/tenester/bygge-og-bu/ledige-tomter/

 

Korleis kan du søke?

Først må du lese igjennom Retningsliner (PDF, 162 kB) slik at du er sikker på at du er innanfor målgruppa. Dersom du er usikker så tek du kontakt med næringskoordinatar og forhøyrer deg. 

Søknadskjemaet fyller du ut og sender til postmottak@hyllestad.kommune.no saman med erklæringa om at du har sett deg inn i retningslinene.

 søknadsskjema. (PDF, 141 kB)

Laila Johannessen
Næringskoordinator
E-post