Finn viktig informasjon om:

 

Fond / Tilskot

Hyllestad kommune sine næringsfond skal vere eit verkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og busetting i Hyllestad kommune. Løyvingar av fondet skal stimulere til å skape arbeidsplassar gjennom nyskaping og innovasjon i eksisterande næringsliv, og etablering av nye verksemder i kommunen.

Fylkeskommunen og Statsforvaltaren har også diverse stønadsordningar tilgjengeleg for kommunar, organisasjonar og næringsliv for å styrke næring-, samfunn-, tenesteutvikling i kommunane.