Finn viktig informasjon om:

 

Kultur, idrett og friluftsliv

Hyllestad har eit rikt og variert fritidstilbod. Klikk ein av boksane ovanfor for informasjon. I boksen "Fritid Hyllestadinfo" finn du omtale av kva tilbod dei ulike laga og tenestene har.

I Kommunen sin Kulturplan for 2022 - 2025 finn du overordna målsetjingar og handlingsdel for kulturområdet.