Finn viktig informasjon om:

 

Tryggleiksalarm

 Ein tryggleiksalarm skal sikre tryggleiken din, slik at du kan bu lengst mogleg heime.

uten navn.png

Alarmen er kopla opp mot Alarmsentralen i Flora heile døgnet via telefon, og er  ein enkel måte å varsle på og få nødvendig hjelp dersom det oppstår ein akutt situasjon.


Dersom du ut frå helsesituasjon, butilhøve og sosialt nettverk har nytte av å få tildelt tryggleiksalarm, kan du søkje om å få tildelt ein tryggleiksalarm.


Eigenbetaling
Kommunestyret fastsett årleg betalingsgebyr for tenestene: Tryggleikstelefon kostar i 2017  kr 221 pr mnd.


Korleis søkje?
Du må søkje skriftleg om heimetenester. Søknadsskjema finn du her.  Du kan og ringe til Hyllestad omsorgsenter Eiklund på telefon 577 89 600 og be om å få tilsendt søknadsskjema.

Søknaden sendast til Hyllestad kommune, Hyllestad omsorgssenter Eiklund, 6958 Sørbøvåg.


For nærare informasjon, kontakt gjerne leiar for heimetenestene Målfrid Sognnes på telefon 577 89 600/577 89 605. 

Eiklund sjukeheim
Omsorgstenestene
E-post
Telefon +47 57 78 96 00
Målfrid Sognnes
Tenesteleiar omsorg
E-post
Telefon +47 57 78 96 05