Finn viktig informasjon om:

 

Matombringing

Matombringing er eit tilbod om middagslevering i heimen, dersom du av ulike årsaker har behov for det. 

Middagen vert laga på kjøkkenet på Hyllestad omsorgsenter Eiklund, og blir levert ut dagleg av heimetenesta. 

 

Måltidet inneheld god og næringsrik kost med hovudrett og dessert/suppe.

 

Eigenbetaling

Kommunestyret fastset årleg betalingsgebyr for tenestene:

Prisar 2017

Prisar: 

 

Frukost                                 kr 34

Middag                                kr 77 

Kvelds                                  kr 34

Tilpassa (graut/suppe)        kr 34

Bringing                              kr 12

 

Korleis søkje?

Du må søkje skriftleg om heimetenester.  Søknadskjema finn du her, eller du kan ringe til Hyllestad omsorgsenter Eiklund på telefon 577 89 600 og be om å få søknadskjema tilsendt.

 

Søknad sender du til Hyllestad kommune, Hyllestad omsorgsenter Eiklund, 6958 Sørbøvåg.

 

For nærare informasjon, ta gjerne kontakt med leiar for heimetenestene Målfrid Sognnes på telefon 577 89 600.

Eiklund sjukeheim
Omsorgstenestene
E-post
Telefon +47 57 78 96 00
Målfrid Sognnes
Tenesteleiar omsorg
E-post
Telefon +47 57 78 96 05