Finn viktig informasjon om:

 

Helsestasjon for ungdom

Ungdom i alderen 13-20 år er velkomen til Helsestasjon for ungdom på helsestasjonen. 

Tenesta er gratis og du treng ikkje tinge time på førehand.  Men for å vere sikker på at du treff helsesjukepleiar, kan du gjerne ringe og avtale tid på førehand på telefon 57789512.

Kva kan du få hjelp til?

På "Helsestasjon for ungdom" kan du få råd og rettleiing om rus, røyk, alkohol, råd om seksuell helse, uønska graviditet, prevensjon, sjølvbilete og mobbing, stress og press, sjølvskading, sjølvmordsadferd, psykiske helseplager, fysisk aktivitet og kosthald.  HFU delar også ut kondom gratis.

Om du ønskjer p-stav eller spiral er dette noko HFU kan hjelpe deg med.

Kven møter du på helsestasjon for ungdom?

Du kan møte både helsesjukepleiar og lege. Etter avtale time hos jordmor (for rettleiing/innlegging av prevensjon). Du får råd og rettleiing av fagpersonane som er på helsestasjonen eller dei kan vise deg vidare til fastlege eller spesialist ved behov.

Alle fagpersonane du møter på helsestasjonen har teieplikt. 

 

Nyttige nettstadar for ungdom:

Sex og samfunn

Ung.no

ungepårørende.no