Finn viktig informasjon om:

 

Fysioterapi

Kommunal fysioterapeut  

Fysioterapeuten er knytt til omsorgstenestene og er koordinator i høve til varige og samansette tenester/individuell plan.

Private fysioterapeutar

Hyllestad fysio- og manuellterapi yter fysikalsk behandling og opptrening etter rekvisisjon frå fastlege eller spesialist. Du treng ikkje rekvisisjon frå lege for behandling hos manuellterapeut. Du finn dei i underetasjen i kommunehuset/helsesenteret på Hyllestad.

Fysioterapeut Kari Einen tlf 57 78 95 14 eller  99 52 15 28.

Manuellterapeut Ann Therece Nord tlf 57 78 95 47.