Finn viktig informasjon om:

 

Folkehelsearbeid

Målet for folkehelsearbeidet i Hyllestad

Hyllestad kommunestyre har i Plan for folkehelsearbeidet vedteke følgjande mål for arbeidet:

  • Hyllestad kommune skal arbeide for å fremje helse hos alle innbyggjarane.
  • Hyllestad kommune skal arbeide for å redusere helseforskjellar slik at folk får fleire leveår med god helse og trivsel.

 

Hyllestad kommunen er AV-OG-TIL kommune: http://www.avogtil.no/

 

Folkehelseplan for Hyllestad 2014-18 (PDF, 710 kB)

 

Jodtablettar ved atomulykke