Finn viktig informasjon om:

 

Byggesak - generell informasjon

I Hyllestad er byggesakstenesta knytta til avdeling for Plan- og utvikling.

Har du spørsmål om byggesaker, kontakt bygningssjef Margun Hyenes tlf 57 78 95 30 , epost: postmottak@hyllestad.kommune.no.  Avtal på førehand om du vil ha eit møte.

 

Bygging og rivning er alltid søknadspliktig for:

  • bygningar eller tilbygg kor nokon skal bu eller overnatte
  • garasjer, boder og andre bygningar over 50 m²
  • tilbygg over 15 m²
  • alle typar påbygg

Går du med byggjeplanar, er det lurt å undersøkje kva som må til av søknad og løyve i god tid. Orienter deg vidare med hjelp av menypunkta over, og info nedanfor eller ta kontakt med kommunen.

 

NB! Byggsøk utgår hausten 2020. sjå her for info .

 

Verktøy og veivisarar - spørsmål og svar om byggesak

 

Kva må til for å sende inn ein byggesøknad ?

 

Nye søknadskjema for privatpersoner

 

Bygg utan å søkje ?

 

Garasje illustrasjon

 

 

 

 

 

 

 

Andre nyttige lenkjer:

Direktoratet for byggkvalitet ( DIBK )

Digital byggesøknad

Byggesaksblankettar for utskrift

Prisliste 2021 (PDF, 4 MB)

Forskrift om byggesaksgebyr (PDF, 90 kB)

Korleis finne arealplan og planbestemmelsar for eigedomen din

Margun Hyenes
E-post
Telefon +47 57 78 95 30