Finn viktig informasjon om:

 

Samanføying av eigedom

Eigedomar som ligg i same kommune og har same eigar kan slåast saman. Eigedomar som blir samanføyd skal i utgangspunktet utgjere eit samanhengande areal.

 

Slik søkjer du om samanføying

Send søknadsskjema til kommunen. skjemaet må vere undertegna av heimelshavar. Dersom nokon av matrikkeleiningane har heftingar, må dette ordnast opp før ei eventuell samanføying kan ta plass.

Legg ved kart over dei eigedomane som skal samanføyast.

Gaute Lundeland
Leiar/ingeniør
E-post
Telefon +47 57 78 95 29