Finn viktig informasjon om:

 

Konsesjonsfritak

Skal du overta fast eigedom ved arv, gåve, kjøp eller stifting av bruksrett over 10 år, er overtakinga i utgangspunktet konsesjonspliktig.

Det finst mange unntak frå konsesjonsplikta. Ofte kan ein fri seg frå konsesjon ved utfylling av skjema eigenfråsegn om konsesjonsfritak.

Konsesjonsforholdet må vere registrert i matrikkelen før ein sender inn skøyte til Kartverket.

Skjemaet sendast til Landbruksforvaltninga for Askvoll, Fjaler og Hyllestad. Dei handsamar og registerer konsesjonsforholdet i matrikkelen.

E-post Landbruksforvaltninga: postlaf@askvoll.kommune.no

Landbrukssjef, Geir Grytøyra: geir.knut.grytoyra@askvoll.kommune.no

 

 

Gaute Lundeland
Leiar/ingeniør
E-post
Telefon +47 57 78 95 29