Finn viktig informasjon om:

 

Grensejustering

Kommunen kan justere ei grense mellom to eigedomar ved grensejustering, dersom det gjeld overføring av små areal.

Hovudregelen for grensejustering er:

  • ein eigedom kan få auka eller redusert arealet med inntil 5 %.
  • maksimalt areal som kan grensejusterast er 500 m2, uavhengig av prosentandel.
  • ingen eigedom kan avgi meir enn 20 % av sitt areal før justeringa.

Grensejusteringar kan gjerast mellom alle type eigedomar, og blir ikkje tinglyst. Slike saker skal handsamast hjå kommunen ved oppmålingsforretning og føre dei nye grensene i matrikkelen.

Meir informasjon om grensejustering finn du i matrikkellova og matrikkelforskrifta.

Slik søker du om grensejustering

  • Send søknadsskjema til kommunen. Hugs at alle eigarar av involverte eigedomar må signere søknadsskjemaet.
  • Legg ved kart som viser ønska endring/justering av grensene.
Gaute Lundeland
Leiar/ingeniør
E-post
Telefon +47 57 78 95 29