Finn viktig informasjon om:

 

Ungdomsråd

Hyllestad Ungdomsråd er eit lovpålagd rådgjevande medverknadsorgan. Alle saker som gjeld ungdom skal presenterast for ungdomsrådet. Rådet kan også ta opp saker på eige initiativ. Føremålet med ungdomsrådet er å bidra til å sikre brei, open og tilgjengeleg medverknad i saker som gjeld ungdom. 

Det er kommunestyret som vel medlemene i ungdomsrådet. Ungdomsrådet skal ha ein valperiode på inntil to år, og medlemene i ungdomsrådet skal på valtidspunktet ikkje ha fylt 19 år.

Organisasjonar som representerar ungdom har rett til å fremje forslag om medlemer. Rådet vel sjølv sin leiar og nestleiar.

Hyllestad Ungdomsråd sine medlemer vart valde haust 2021:

Lance Arian Agno Cadurnigara, leiar, lancearianagno@gmail.com 
Dmitrij Savchenko, nestleiar, dmitrij.savchenko2008@gmail.com
Emilie Høstaker, emilie.hostaker@hotmail.com
Mari Ness, mari.Nessssss4@gmail.com
Henriette Støyva, henriette.stoyva@enivest.net
Kaja Isabel Lavik Wilson, k.lavik.wilson@gmail.com

Følg med på Ungdomsrådet si facebookside: www.facebook.com/HyllestadUngdomsrad