Finn viktig informasjon om:

 

Kommunestyret 2019 - 2023

Kommunestyret har 17 representantar:

7 representantar frå Senterpartiet
6 representantar frå Arbeiderpartiet
3 representantar frå Høgre
1 representant frå Kristeleg Folkeparti

Arbeiderpartiet har ordføraren i perioden, Høgre har varaordføraren.

  

Kommunestyret 2019 - 2023

Kommunestyret 2019 - 2023
Namn Parti Telefon
Kjell Eide AP 99271900
Ann Sissel Austgulen AP 57789428
Christian Hatlem Skår AP 45226079
Jan Arvid Støyva AP 90877410
Rita Ørnehaug AP 9765113
Randi Gåsdal AP 97087356
Geir Helge Nordstrand H 97000012
Mona Birkeland H 97968131
Rune Risnes H 90736173
Morten Askvik SP 98855997
Karin Tonning Hatløy SP 90985389
Turid Janka Langedal SP 41633657
Per Inge Oppedal SP 99095505
Dag Ove A. Myklebust SP 47376173
Inger Hauken SP 91827983
Agnete Solheim SP 41343252
Kjell Eide
Ordførar
E-post
Telefon +47 99 27 19 00