Finn viktig informasjon om:

 

Kontakt oss

Hyllestad kommune sitt telefonnummer er 577 89 500 (09.00 - 15.00).
 

Legekontoret: Telefon 577 89 520 - mellom kl. 09.00 - 10.30 og 12.30 - 13.30 alle kvardagar.

Legevakt: 116117 heile døgnet.

Akutt hjelp: Ring 113.

Eiklund sjukeheim, omsorgskontoret: 577 89 600

Hyllestad skule: 577 89 550

 

Treng du hjelp utanom vanleg opningstid?

Vakttelefonar i Hyllestad kommune
Type vakt Dagtid Helg Nettstad
Legevakt 116 117 116 117 SYS-IKL
Teknisk vakt - dagtid 7.30-15 91 35 61 49 90 07 63 20
Teknisk vakt utanom arbeidstid 90 07 63 20 90 07 63 20
Omsorgstenestene 57 78 96 00 57 78 96 00
Tannlege 57 78 86 22 57 78 85 09 Tannlegeliste
Barnevernsvakta 47 45 72 72 47 45 72 72
Veterinærane - vakttelefon 57 78 95 57 57 78 95 57
Veterinær Gro Bruteig 91 31 41 16 91 31 41 16
Veterinær Nora Groschke 95 00 93 32 95 00 93 32
Veterinær Neringa Pabreziene 41 58 89 30 41 58 89 30
Tilsette i Hyllestad kommune
Namn Tittel Telefon Mobil
Eide, Kjell Ordførar 57789505 99271900
Flage, Gjermund Konstituert kommunedirektør 57789546 93218780
Bruaas, Kaja Økonomirådgjevar 57789511
Ytredal, Ingvill Økonomirådgjevar 57789508
Gjervik, Marit Haugen Konsulent løn og personal 57789502
Solås, Elin Garnes Seniorkonsulent 57789504
Thorsnes, Rune Konsulent ekspedisjonen 57789531 95200568
Engebø, Trine Helse- og omsorgsleiar 57789616 91534257
Lundeland, Gaute Leiar plan og utvikling/ingeniør 57789529
Hatlem, Rolf Prosjektleiar 57789537 99281404
Blom, Idar Førde Ingeniør plan 57789536
Hatlebrekke, Kåre Drift- og vedlikehaldsleiar 91356149
Hjelmeland, Jan Helge Vaktmeister/driftsoperatør 41459276
Kverhellen, Oddvin Vaktmeister/driftsoperatør 48057889
Tonning, Atle Brannsjef/vaktmeister 97530458
Skaar, Idar Vaktmeister 99281407
Kverhellen, Hogne Lærling/veg og anlegg
Nydal, Sølvi Karin Reinhaldsleiar 95200192
Solberg, Sigrid Biblioteksjef 57789541
Hatlem, Marit Dale Sekretær bibliotek 57789540
Dilanka Fernando Flyktningkonsulent
Eimind, Kristin Rektor Hyllestad skule og sfo 57789553
Virkesdal, Kari Konsulent skule/ arkivleiar 57789551
Eimind, Marion Spesialpedagog 57789552
Dale, Rigmor Strømskag Barnehagestyrar 57789555
Akse, Sonja Ass. bhg.styrar 57789556
Systaddal, Mats W. Kulturskulerektor 97460697
Ester, Anette Fastlege 57789520
Forthun, Aina Brendsdal Vernepleiar 57789516
Signe Bjorøy Konst. helsesjukepleiar 57789512
Jordmor 57789513
Håvåg, Hilde Teamleiar sjukeheim 57789609 40414761
Fanebust, Elisabeth Leiar NAV 55553333
Nord, Ann Therece Manuellterapeut 57789547
Einen, Kari Fysioterapeut 57789514
Telefonliste over tilsette i Hyllestad kommune


Postadresse for felles postmottak:

Hyllestad kommune
Lifjordvegen 7

6957 HYLLESTAD

postmottak@hyllestad.kommune.no