Finn viktig informasjon om:

 

Aktiv på dagtid i Hyllestadhallen

 Aktiv på dagtid er starta opp igjen i Hyllestadhallen.

To grupper tirsdag og to grupper torsdag, begge dagar kl. 13:00 - 14:00 og 14:00 - 15:00.

På grunn av korona kan det vere max 5 personar på kvar gruppe.  Ergoterapeut Jim-Roar Wolff vil vere til stades for rettleiing for dei som ønskjer det.

Påmelding i forkant til Jim-Roar på telefon 900 60 439 eller 577 89 602.

VIKTIG:
For at dette skal gjennomførast på tryggast mogleg måte, gjeld følgjande smittevernreglar:
- Påmelding i forkant slik at ein har oversikt over kor mange ein blir samstundes på trening.
- Alle må følgje god handhygiene.  Det er moglegheit for å sprite hendene på treningssenteret.  Ta gjerne med eigen 
  handduk!
- Hald minst 1 meter avstand til dei andre og unngå fysisk kontakt.
- Dersom du ikkje føler deg frisk, må du halde deg heime.
- Alle deltakarar må sprite og tørke av apparata etter bruk.
 

Aktiv på dagtid er eit tilbod til alle, uansett alder!

Pris er sett til kr 35,- for kvar gang, slik som tidlegare.

 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål - og hugs påmelding i forkant.

 

Vel møtt til trening!

 

Jim-Roar Wolff
Ergoterapeut

90060439/57789602