Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider. Bestilling av koronavaksine

 
Flytte til Hyllestad?

Flytte til Hyllestad? New in Hyllestad?

Er du ny i Hyllestad?
Are you new in Hyllestad?

Her kan du finne informasjon om skular, helsetilbod, jobbmoglegheiter og anna viktig informasjon som innbyggjar i Hyllestad kommune.
Here you can find information about schools, health service, work opportunies and other important information as i citizen in Hyllestad kommune.

Korleis kontakte Hyllestad kommune?
How to contact Hyllestad kommune?

Besøksadresse/visiting adress:  Hyllestad kommunehus, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad
Postadresse/postaladress:  Hyllestad kommune, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad
Telefon/telephone:  (+47) 577 89 500
E-post/e-mail:  postmottak@hyllestad.kommune.no

> Barnehage | Kindergarten

> Skule | School

> Legekontor | Doctors office

> Helsestasjon | Health clinic (children)

> Norskopplæring | Learn norwegian

> Arbeid | Work

 

 

Publisert 14.11.2015

 

Er du på utkikk etter draumetomta?  I så fall kan Hyllestad vere kommunen du leitar etter.


Kommunen har ledige og tilrettelagde tomter i tre kommunale byggefelt. Tomtene er svært attraktive, har flott utsikt, gode solforhold og har veg, vatn og avløp til tomtegrensa.

For dei som ynskjer større tomt enn dei som ligg i reguleringsplanen, er det mogeleg å kjøpe to tomter ved sidan av kvarandre og slå desse saman til ei større tomt. Tomtene ligg i opparbeidde byggefelt på Sørbøvåg, Hyllestad og i Leirvik, og har storleik frå 1000 til 1300 m2. 

Elin Garnes Solås
Stabsleiar HR & økonomi
E-post
Telefon 57 78 95 04
Mobil 905 07 908
Martin Lundgård
Kommunedirektør
E-post
Telefon 57 78 95 03
Mobil 411 03 822
Kjell Eide
Ordførar
E-post
Telefon 992 71 900