Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den lokale koronatelefonen 908 19 356 (ope kvardagar 08:30 - 13:30) eller nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 
Flytte til Hyllestad?

Flytte til Hyllestad? New in Hyllestad?

Er du ny i Hyllestad?
Are you new in Hyllestad?

Her kan du finne informasjon om skular, helsetilbod, jobbmoglegheiter og anna viktig informasjon som innbyggjar i Hyllestad kommune.
Here you can find information about schools, health service, work opportunies and other important information as i citizen in Hyllestad kommune.

Korleis kontakte Hyllestad kommune?
How to contact Hyllestad kommune?

Besøksadresse/visiting adress:  Hyllestad kommunehus, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad
Postadresse/postaladress:  Hyllestad kommune, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad
Telefon/telephone:  (+47) 577 89 500
E-post/e-mail:  postmottak@hyllestad.kommune.no

Opningstider/opening hours:
Weekdayst 09:00 - 14:30.

> Barnehage | Kindergarten

> Skule | School

> Legekontor | Doctors office

> Helsestasjon | Health clinic (children)

> Norskopplæring | Learn norwegian

> Arbeid | Work

 

 

Publisert 14.11.2015

 

Er du på utkikk etter draumetomta?  I så fall kan Hyllestad vere kommunen du leitar etter.


Kommunen har ledige og tilrettelagde tomter i tre kommunale byggefelt. Tomtene er svært attraktive, har flott utsikt, gode solforhold og har veg, vatn og avløp til tomtegrensa.

For dei som ynskjer større tomt enn dei som ligg i reguleringsplanen, er det mogeleg å kjøpe to tomter ved sidan av kvarandre og slå desse saman til ei større tomt. Tomtene ligg i opparbeidde byggefelt på Sørbøvåg, Hyllestad og i Leirvik, og har storleik frå 1000 til 1300 m2. 

Kontakt

Morten Askvik

Ordførar
Telefon : 577 89 505 | 988 85 997
E-post :

Gunn Lerøy

Rpdmann
Telefon : 57789503
E-post :

Elin Garnes Solås

Stabsleiar HR & økonomi
Telefon : 577 89 504
E-post :