Brannvernopplæring

Omsorgstenesta har fått laga eit nettkurs i brannvernopplæring for Hyllestad omsorgsenter Eiklund.

Kurset er obligatorisk for alle tilsette ved Eiklund.