Barn og familie

Tenester som Hyllestad kommune har til barn, unge og familiane deira finn du her.


Snarvegar:  Barnehagane i Hyllestad - Grunnskule og SFO - Kulturskule - Helsestasjon.

Publisert av WebRedaktør. Sist endra 09.11.2011 av Elin Garnes Solås

Familiekontoret hjelper alle som treng å prate om vanskelege forhold i familien.


Familiekontoret i Førde held til i Storehagen Atrium, Storehagen 1 B.  Kontoret dekker kommunane Flora, Hyllestad, Askvoll, Solund, Høyanger, Balestrand, Fjaler, Jølster, Naustdal, Gulen, Gaular og Førde.


HAFS barnevernteneste finn du i Fjaler kommune i Fjalerhuset.


Kontakt

Rigmor Strømskag Dale

Assisterande styrar
Telefon : 57 78 95 55
E-post :
Tenesteeining (1)
Artikkel med kontaktperson (2)
 
 
Login for redigering