Brannvernopplæring

Omsorgstenesta har fått laga eit nettkurs i brannvernopplæring for Hyllestad omsorgsenter Eiklund.

Kurset er obligatorisk for alle tilsette ved Eiklund.

Publisert av Elin Garnes Solås. Sist endra 27.08.2015 av Elin Garnes Solås