Nyhendekarusell 2015
Publisert 18.08.2017

Mange av tilboda i kulturskulen er desentralisert til skulekrinsane. Vi tilbyr opplæring til elevar i alle aldrar, og vi samarbeider både med offentlege institusjonar og frivillege organisasjonar. Infoen er oppdatert 17.8.17.

Vil du bli elev skuleåret 2017 - 18? Bruk denne linken for å søkje

 

Vi har desse tilboda, detaljane finn du i søkjesystemet (prisar under):

 

 • NYTT: JUBALONG - eit tilbod med vekt på song og rørsle for 1. og 2. klasse 

         På Hyllestad skule, musikkrommet, måndagar kl 1720 - 1800

         På Dingemoen skule, tysdagar kl 1800 - 1840

         Foreldre som ynskjer det, er velkomne til å delta på desse timane.

         Søknadsfrist 1. sept. 17. Oppstart 4. og 5. sept.

 

 • NYTT: korte kurs i gitar og ukulele på Dale VGS/ Badet

         Info om dette kjem på skulen omlag midt i spetember - gjeld elevar på VGS

 

 • Moderne dans

        I Dale: info om oppstart kjem, tidleg i september

        NYTT: på Hyllestad: info om tilbodet kjem, forventa oppstart ei stund etter haustferien

 

 • Musikk, frå 3. klasse:

          Song

          Dei fleste instrumenta

          Tilrettelagt musikk

          Lyd- og lysteknikk

          Digital musikk

          Musikkteori (førebur elevar på søknad til musikk/dans/drama på vgs)

          Musikk i livets begynnelse (påmld via Helsestasjonen)

 

 • Visuelle kunstfag, frå 1. klasse (i eigna aldersgrupper):

          Biletkunst "Kreativ verkstad"

          Husflid/ handverk

 

Du finn oss og på Facebook

 

Elevprisar 2017 (fakturering skjer kvartalsvis på etterskot):

 • Elev tom. vidaregåande: kr. 3040,-

 • Vaksne:  kr. 3650,-

       Familie- og aktivitetsmoderasjon:

 • plass nr. 2: 15%

 • fom. plass nr. 3: 30%

        Gjeld ikkje tilbod med redusert pris (sjå under)

       Tilbod med redusert pris:

 • Musikk i livets begynnelse: kr. 1030,- pr. semester (12 vekers kurs)

 • Moderne dans: kr. 1420,- pr. år

 • JUBALONG: kr. 2200,- pr. skuleår

 • Kortkurs i gitar/ ukulele på VGS: kr. 400,- pr kurs på 8 veker

       

       Instrumentutleige: gjeld gitar, feler og ukulele: kr. 950,- pr. år

 

Organisasjonar og institusjonar som ynskjer å kjøpe tenester, tek kontakt direkte med rektor. Prisar på salstenestene:

- Skular og sjukeheimar: reelle lønnsutgifter inkl. sos.avgifter

- Musikkbarnehage, 8 veker: kr. 3730,-

- Dirigent/ instruktør u/ 18 år: kr. 450,-/t

- Dirigent/ instruktør o/ 18 år: kr. 530,-/t

Publisert 11.08.2017
stemmerett.jpg

Dersom du ikkje har høve til å røyste på valdagen 11. september, kan du røyste på førehand. 

Publisert 09.08.2017
valglogo_gull_nynorsk.jpg

Dersom du på grunn av sjukdom ikkje kan møte opp for å førehandsrøyste, eller på sjølve valdagen, kan du søkje valstyret om å få røyste heime. 

Publisert 03.08.2017

Firda Sjøfarmer AS søkjer om flytting av oppdrettslokaliteten Storlia ved Ønaholmane og auke i MTB (maksimal tillaten biomasse) frå 2340 tonn til 3120 tonn.

Uttale i saka leverast/sendast Hyllestad kommune, Plan og utvikling, innan 1.september.

For nærare opplysningar om saka, sjå: https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_hyllestad/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2017000336

Publisert 21.07.2017
Adressering.jpg

 

No startar tildeling av vegadresser til adersseeiningane i kommunen. 

Publisert 12.07.2017
valglogo_gull_nynorsk.jpg

Du kan no kontrollere om du står i manntalet.  Manntalet for Hyllestad kommune ligg ute til offentleg ettersyn frå onsdag 12. juli til og med valdagen 11. september - i vestibylen på kommunehuset. 

Publisert 07.07.2017
Løpebane bilde heimeside.JPG

Kommunen inviterer med dette entreprenørar til å gje tilbod på bygging av løpebane på idrettsanlegget i Hyllestad.

 

 

Sjå lenkjer for anbodsgrunnlag og situasjonsplan:

Anbodsgrunnlag med vedlegg 1 (PDF, 596 kB)

Vedlegg 2 (PDF, 240 kB)

Publisert 04.07.2017
Kva er ureining.jpg

Kva er ureining?

Med ureining forstår dei fleste tilførsel av stoff, væske eller gass i luft, vatn eller grunn, men også støy, rysting, lys og temperaturpåverknad kan vere ureining. Les meir


 

Farleg byggavfall

Avfall frå bygg- og anleggsverksemda inneheld store mengde farleg avfall og miljøgifter. Feil handsaming av avfallet kan vere ein kjelde til ureining og skade helse og miljø. Les meir

 

Ureining frå bilvrak

Oppsamling av bilvrak er eit problem i mange kommunar, også i Hyllestad kommune. Oppsamling av bilvrak er ureining og forsøpling. Ureinar og grunneigar pliktar å rydde opp, og risikerer fengelsstraff om ureininga får halde fram. Les meir

Du kan melde frå om ureining på e-post

 

Publisert 28.06.2017
Hyllestad omsorgsenter Eiklund _

Kommunestyret vedtok 22. juni 2017 lokal forskrift om rett til opphald ved sjukeheim - kriteriar og venteliste.

> Lokal forskrift om rett til opphald ved sjukeheim kriteriar. (PDF, 64 kB)

Publisert 14.06.2017
influensav.jpg

Frå og med mandag 12. juni 2017 vil Melin Medical overta fakturering for Hyllestad legekontor. 

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?
 
 
Login for redigering