Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den lokale koronatelefonen 908 19 356 (ope kvardagar 08:30 - 13:30) eller nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 

Ventetid ved legekontoret

Klikk for stort bilete I samband med koronasituasjonen blir det mykje ekstra arbeid på alle, og spesielt på fastlegane.

Det er mykje dei må gjere i etterkant av eit utbrot. Dette fører dessverre til at fastlegane har færre timar å tilby, og at det blir ventetid.

Vi beklagar ulempa det medfører for brukarar av tenesta.  

Hyllestad legekontor.