TV-aksjonen 20. oktober

Klikk for stort bilete 

NRK sin TV-aksjon 2019 går til CARE sitt arbeid for å skape eit betre liv for kvinner i nokre av verdas mest sårbare områder.  Saman kan vi gje 400.000 kvinner moglegheit til å tene sine eigne pengar, bestemme over eigen kropp og få si stemme høyrt.

Fakta som kvinner og likestilling

  • Kvar dag døyr 830 kvinner av komplikasjonar i samband med graviditet og fødsel.  Dei fleste tilfella kunne vore unngått med betre tilgang til helsetnester.
  • Kvart år blir 15 millionar jenter under 18 år gifta bort.
  • 104 land har framleis lover som forbyr kvinner å ta enkelte jobbar.

Les meir på blimed.no

Har du lyst å bli bøssebærar i Hyllestad, ta gjerne kontakt med Kjell Eide (57789505) eller Marit Haugen Gjervik (57789502).

Kontakt

Kjell Eide

Ordførar
Telefon : 57789505
E-post :