Tinging av skogbruksplan

Kommunen har i samarbeid med skogeigarlaga og AT Skog sendt ut tilbod til skogeigarar om å tinge ny oppdatert skogbruksplan med miljøregistering slik at eigedomen blir sertifisert til å omsette tømmer.  Tingingsfrist 25. juni 2024.

 

Illustrasjonsfoto av furuskog og skogsveg - Klikk for stort bilete Unsplash

 

Alle eigedomar med 50 dekar skog må ha miljøregistrering før dei kan omsette tømmer.

Statsforvaltaren gjev 60% tilskot til alle som tingar ny skogbruksplan med miljøregistrering.

AT-skog har sendt ut informasjon og tingingsskjema til skogeigarar,  her er lenker til informasjonen:

 

Informasjon til skogeigarar i Askvoll, Fjaler og Hyllestad. (PDF, 68 kB)

Tinging av skogbruksplan.

Brosjyre med kontaktinformasjon. (PDF, 2 MB)

Prisar - Ny skogbruksplan (PDF, 114 kB)