OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Tilskot til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ein søknadsbasert ordning for tilskot til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Vi har no opna for ny søknadsrunde med 100 nye millionar som skal fordelast.

Med idrett og fysisk aktivitet meinast både organisert idrett og eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Tiltak som rettar seg mot toppidrett fell utanfor ordninga sitt verkeområde.

Føremålet med tilskuddsordninga er å skape varig auka deltaking gjennom tilskot til mangfalds- og inkluderingstiltak knytt til idrett og fysisk aktivitet.

Vi har no opna for ny søknadsrunde med 100 nye millionar som skal fordelast. Det kan gjevast tilskot til prosjekt eller eingongsutgifter i 2023 og 2024.

Frist for å søke på ordninga er 16. februar 2023, klokka 13.00.

Meir informasjon om tilskuddsordning og korleis søke, finn du her.

Til toppen