Tilskot til inkludering av barn og unge

BUFDIR lyser ut tilskot til arbeid med inkludering av barn og unge i alderen 0 - 24 år. Lag og organisasjonar, private og kommunar kan søkje. Det kan søkjast på ei rekkje ulike tiltak. Les meir om ordninga på BUFDIR sine sider. Ta kontakt med underteikna viss du har spørsmål, eller ønskjer rettleiing for å søke.

Søknadsfrist er 17. desember.

Gjermund Flage

Gjermund Flage
Ass. kommunedirektør
E-post
Telefon 57 78 95 46
Mobil 931 18 780