Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 

Søknad om flytting av fôrflåte ved akvakulturlokalitet Tveit

Klikk for stort bileteSøknad om flytting av fôrflåte ved akvakulturlokalitet 14081 Tveit

Mowi asa søkjer om løyve til å flytte fôringsflåte frå posisjon   
N 61  0 06,    671 ´    Ø 05 0   20 ,511`  til  Midtpunkt     N 61  0 06,    616 ´    Ø 05 0   20 ,679`

Lokaliteten ligg i Hyllestad og har fylgjande kartreferanse:
N 61  0 06,    605 ´    Ø 05 0   20 ,429

For saksdokument, trykk her

Saksdokumenta vert utlagt for offentleg ettersyn på Hyllestad kommune si heimeside og kunngjort i lokalavisene.

Eventuelle merknader må sendast til kommunen innan 23.04.2021, og merkast med saksnr. 21/87.

Postadresse er Hyllestad kommune, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad.
E-post:  postmottak@hyllestad.kommune.no