Nytt formannskap og politisk leiing 2015 - 2019

Kommunstyret valde i møte 2.10.2015 nytt formannskap, ordførar og varaordførar for perioden 2015 - 2019. 

Formannskapet har 5 representantar:

Morten Askvik, SP

Geir Helge Nordstrand, H

Karin Tonning Hatløy, SP

Harry Mowatt, AP

Randi Gåsdal, AP 

 

Morten Askvik er ordførar og Geir Helge Nordstrand er varaordførar.

Kontakt

Morten Askvik

Ordførar
Telefon : 577 89 505 | 988 85 997
E-post :