Finn viktig informasjon om:

 

Ledig stilling: Avdelingsleiar/helsefagarbeidar ved sjukeheimen

Illustrasjonsfoto - Klikk for stort bileteSøknadsfrist 14.08.2022

> Send oss ein søknad her.

 

Hyllestad kommune har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleiar/helsefagarbeidar i omsorgstenesta. Stillinga er delt mellom pleie og administrasjon og det er sett av 30 % til administrasjon og leiing. 

Vi treng avdelingsleiar til langtids- og korttidsavdeling (inkludert rehabilitering) ved sjukeheimen vår. Som avdelingsleiar vil du ha ansvar for ei mindre eining med ca 7 brukarar og opp mot 10 tilsette. Som avdelingsleiar i Hyllestad kommune er du med å sikrar at brukarane av omsorgstenesta får god og trygg pleie og omsorg av høg kvalitet. 

Vi søkjer etter ein avdelingsleiar med helsefagarbeidarutdanning, eller tilsvarande.  Vi planlegg å gå over til ny organisering med sjukepleiar i stab, og helsefagarbeidarar som avdelingsleiarar i dei ulike avdelingane.  Arbeidstida er arbeid 3. kvar helg og hovudsakleg dagarbeidstid i vekene.

> Fullstendig utlysingstekst

Velkomen som søkjar!