Finn viktig informasjon om:

 

Kvotefri avskyting hjortekalv

Hjort atle-foto Kommunar som opplever interesse- og arealbrukskonfliktar knytt til tette hjortebestander, kan søkje Miljødirektoratet om kvotefri avskyting av hjortekalv for jaktåret 2022/2023.

Er det hjortevald som ønskjer å søkje eller har spørsmål knytt til dette ta kontakt med landbruksforvaltninga.  Det er kommunen som innan 10. august må søkje Miljødirektoratet på vegne av hjortevaldet.

Meir informasjon:  Skriv frå Miljødirektoratet. (PDF, 482 kB)

 

Ansvarleg: Fagkonsulent landbruk Kenneth Aaland
                  Tlf 57730739  E-post: kenneth.aaland@askvoll.kommune.no