Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den lokale koronatelefonen 908 19 356 (ope kvardagar 08:30 - 13:30) eller nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 

Kva er ureining?

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Med ureining forstår dei fleste tilførsel av stoff, væske eller gass i luft, vatn eller grunn, men også støy, rysting, lys og temperaturpåverknad kan vere ureining.

Kva som er ureining er definert i ureiningslova § 6.

Ein kvar har etter ureiningslova § 7 plikt til å unngå forureing.

Grenseverdier for ureining er regulert i ureiningsforskrifta:

Grenseverdier for støy.

Grenseverdier for ureining i luft.

Føresegne om forureining frå avlaup.

Du kan melde frå om ureining på e-post.