Koronavirus

Hyllestad kommune føl nøye med på situasjonen kring utbrotet av koronavirus, og tilrår at alle innbyggjarane held seg oppdatert hos Folkehelseinstituttet .  

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Lokal koronatelefon 08.00-15.30 - 908 19 356.

Har du andre spørsmål om koronaviruset kan du ringe Folkehelseinstituttet sin nasjonale informasjonstelefon 815 55 015.
 

 

 

Kva er ureining?

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Med ureining forstår dei fleste tilførsel av stoff, væske eller gass i luft, vatn eller grunn, men også støy, rysting, lys og temperaturpåverknad kan vere ureining.

Kva som er ureining er definert i ureiningslova § 6.

Ein kvar har etter ureiningslova § 7 plikt til å unngå forureing.

Grenseverdier for ureining er regulert i ureiningsforskrifta:

Grenseverdier for støy.

Grenseverdier for ureining i luft.

Føresegne om forureining frå avlaup.

Du kan melde frå om ureining på e-post.