Kva er ureining?

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Med ureining forstår dei fleste tilførsel av stoff, væske eller gass i luft, vatn eller grunn, men også støy, rysting, lys og temperaturpåverknad kan vere ureining.

Kva som er ureining er definert i ureiningslova § 6.

Ein kvar har etter ureiningslova § 7 plikt til å unngå forureing.

Grenseverdier for ureining er regulert i ureiningsforskrifta:

Grenseverdier for støy.

Grenseverdier for ureining i luft.

Føresegne om forureining frå avlaup.

Du kan melde frå om ureining på e-post.