Kommunale avgifter og betalingssatsar 2019

 
 
 
 
 
 

I prislista finn du satsane for dei kommunale avgiftene, gebyra og eigenbetalingane i 2019.

Utdrag frå nokre gebyr og betalingssatsar

Barnehage

Betalingssatsar barnehage 2019
Tilbod Per månad Matpengar
100 % plass kr 2 990 kr 300
100 % plass ensleg forsytar kr 2 700 kr 300
60 % plass kr 2 500 kr 200
60 % plass einsleg forsytar kr 2 260 kr 200
Overtidsgebyr ved for seint henting (per påbyrja time) kr 300  
Kjøp av ekstra timar kr 75  
Sjå prislista for søskenmoderasjon m.m.  

 

 

SFO

Betalingssatsar SFO 2019
Tilbod Pris per månad Einsleg forsytar
Korttidsopphald, 7 t/v kr 1 185 kr 1 000
Halv plass, 8-14 t/v kr 1 770 kr 1 550
Heil plass, frå 15 t/v kr 2 250 kr 1 975
Per veke utan skule kr 1 200  
Einskilddagar kr 200  
Einskildtimar kr 60

 

 

Feiing og branntilsyn

Feie- og brannsynsgebyr - kr 461
Feiegebyr for fritidsbustader - kr 150

 

Politisk avgjerd om prisendringane
Satsane vart vedteke av kommunestyret 13. desember 2018.

> Kommunale avgifter og betalingssatsar 2019

> Sjå òg: Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022

 

Spørsmål om prisar og faktura?

Ta gjerne kontakt med kommunen om du har spørsmål om prisar og faktura.