Informasjon om fiberutbygging i 2018

Det skal byggast ut fiber i desse områda i 2018:

 

 

 

Vest (Hyllestad-Salbu-Sørbøvåg-Borsholm):

Oppstart i feltet:                April/Mai.

Ferdigstilling:                    1.august.

 

Sør-Aust (Lifjord-Atterås-Akse-Leirvik):

Oppstart i feltet:                Mai/Juni.

Ferdigstilling:                    15. oktober.

 

Utbyggar er Enivest, som for tida reiser rundt til potensielle kundar i områda for sal av abonnement.

Prosjektet i vest vert finansiert av kommunen, Enivest og frå innbyggjarbidrag. Prosjektet i sør-aust vert i tillegg finansiert av fylket og NKOM.

For kvar enkelt abonnent vert det fakturert eit innbyggjarbidrag på kr. 8.000,-, som kan delast opp i 4 avdrag hjå kommunen. I tillegg har Enivest eit etableringsgebyr for oppretting av abonnement på maksimalt kr. 5.990,-.

Fibernettet vil så langt råd er verte etablert på eksisterande stolpar/master frå Everk og Telenor.  Det vil i tillegg bli ein del graving og micro-trenching (skjering) der det ikkje er stolpar tilgjengeleg.  Grunneigarar og oppsittarar vert kontakta når entreprenøren nærmar seg for å avklare detaljar om framføringsveg. 

Kundar som har straumkabel til huset sitt i lufta, vil som regel også få fiberkabelen levert som luftstrekk.  For kundar som skal leverast via jordkabel må sjølv grave frå bustadhuset til tomtegrense eller til nærmaste stolpe.  Desse kundane vi få utlevert fiberrør for dette.  Orientering om dette vil entreprenør gje til den enkelte oppsittar.